כיהן כמנכ"ל מ. הפנים, כיו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבניה וכמנכ"ל השלטון המקומי.
מומחה בכיר בתחומי: שלטון מקומי, ניהול מערכות גדולות ויזמות.


כללי

יליד 1950, אב לארבעה, סב לשלושה עשר נכדים, שירות צבאי בנח"ל בגרעין מעלה הגלבוע. לאחר שחרור מ-27 שנות שירות מילואים ביח' קרבית שרתתי במילואים בהתנדבות כ 7 שנים כיועץ ארגוני של מפקד חילות השדה. גר ועובד בחיפה.

תחביבים: לימוד, קריאה, סיורים בעולם, השרדות (בעל חגורה שחורה דאן 7 בשיטת ג'יאוג'יצו בסגנון 'מגע מלא').

השכלה

* תואר ראשון במדעי המדינה וסוציולוגיה.

* תואר שני במדע המדינה (התמחות במנהל ציבורי, תזה ברפורמות ארגוניות במערכות גדולות, התמקדות בהיבטים כלכליים, ארגוניים וחברתיים).

* תואר שלישי (ללא תזה) שינוי עמדות (היבטים של שינוי חברתי). (אין תואר).

התמחויות מיוחדות

*  תכנון אסטרטגי (מיקוד על התחום האורבאני).

*  שלטון מקומי.

*  ניהול מערכות גדולות.

*  תכנון ובנייה.

*  פיתוח תשתיות.

*  פיתוח מערכות איכות בשרות.

*  יזמות ברמה בינ"ל.

*  מימון פרויקטים בהיקפים גדולים.


ניסיון מקצועי

* מלגזן בנמל חיפה, אינסטלאטור  -  1971

* קניין - מפעלי הנדסה של וולקן  -  1972-1973

* מנהל יח' לפיתוח ארגוני בלשכות רווחה במשרד הרווחה  -  1974-1976

* מנהל אגף בעיריית חיפה (ניהול מפעלי השיקום של העירייה)  -  1977-1982

* סמנכ"ל מ. הפנים ממונה על השלטון המקומי בישראל  -  1987-1983

* ראש מנהל האוכלוסין וסמנכ"ל לשלטון מקומי  -  1987-1988

* מנכ"ל מ. הפנים ויו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבנייה  -  1988-1991 

* מנכ"ל חברת חלופה וחב' עידן טכנולוגיות בע"מ  -  1992-2004

* מנכ"ל מרכז השלטון המקומי בישראל  -  2004-2005

* נשיא חברת חלופה קהת בע"מ וחברת עידן טכנולוגיות בע"מ  -  2005 - היום

הישגים מקצועיים בולטים

 * פרס קפלן על ארגון מחדש של המערכת המוניציפאלית במדינת ישראל (מפת הרשויות המקומיות) ופיתוח מערכת הדרכה חדשנית לעובדי הרשויות המקומיות וכן עבור הרחבה משמעותית של ההפרטה בשלטון המקומי.

* הקמת הוועדות המיוחדות לבנייה למגורים 1990.

* ייזם תמ"א 31, תוכנית מתאר ארצית לפיתוח ולקליטת עלייה.

* מיזמי תוכנית ישראל 2020.

* הקמת מערך החברות העירוניות.

* הקמת מרכזי הדרכה אזוריים לעובדי הרשויות המקומיות.

* הקמת היחידות לתכנון אסטרטגי ומידע ברשויות המקומיות.

* הרחבת הפרטת השירותים העירוניים מ-5% ל-18% בשנים 86 - 92 (ברשויות מקומיות).

* הקמת העמותה לבנייה לגובה.

* ייזום הקמת איים מלאכותיים לחופי ישראל.

* כתיבת ופרסום הספר עיר של איכות והספר הנהגת הקהילה לחיים של איכות, צעדים ראשונים בניהול העיר ומאמרים מדעיים בארץ ובחו"ל וכן פרסום מהדורה מורחבת של הספר צעדים ראשונים בניהול העיר (2008).

תחומי יעוץ ותכנון הסקטור הציבורי

·  תוכניות אסטרטגיות

  * תכנון, ניהול והכוונת תהליכי תכנון אסטרטגיים ואינטראקטיביים.

  * תוכניות אזוריות, עירוניות וסקטוראליות.

  * יעוץ וליווי תהליכי התאמה ויישום.

·  תכנון עירוני

  * תוכניות אב, מתאר ומפורטות במשולב עם צוותי תכנון (אדריכלים, מתכננים, מהנדסים ושמאים).

  * הכוונת תהליכי תכנון בהתאם לתכניות האסטרטגיות.

  * תכנון פרוגרמטי.

  * ליווי ויעוץ תהליכי תכנון סטטוטוריים.

·  תוכניות פרוגרמתיות

  * תוכניות פרוגרמתיות בתחומים הכלכליים-עסקיים, נדל"ן ומגורים.

  * תוכניות פרוגרמתיות חברתיות במגוון ישובים.

  * תוכניות להערכות לאספקת שירותים.

  * יישובי מיעוטים (מוסלמים, בדואים, דרוזים, נוצריים, מעורבים).

  * המגזר החרדי.

  * ערים מזדקנות.

  * שכונות שיקום (עירוניות וכפריות).

  * יישובים חדשים.

·  תכנון כלכלי אורבאני

  * ליווי ויעוץ כלכלי אורבאני לתכניות אב ולתכניות מתאר.

  * ליווי ויעוץ כלכלי אורבאני לתכניות מפורטות (יזמים פרטיים).

  * יעוץ וליווי קבלנים, יזמים, רשויות מקומיות והתאחדות הקבלנים.

·  תכנון חברתי דמוגרפי

  * תוכניות פרוגרמתיות חברתיות-דמוגרפיות.

  * יעוץ וליווי חברתי דמוגרפי לתכניות אב, לתכניות מתאר ולתכניות מפורטות.

  * תכניות הערכות לשירותים חברתיים אזוריים, עירוניים וסקטוראליים.

  * יעוץ וליווי רשויות מקומיות נבחרות.

  * יעוץ וליווי שכונות במסגרת פרוייקט שיקום שכונות.

  * ניהול פרוייקטים נבחרים.

  * תחזיות דמוגרפיות.

·  תכנון תיירותי

  * ייעוץ וליווי אסטרטגי ומוניציפאלי לתמ"א 12.

  * סקירת והצגת פוטנציאל וצרכים תיירותיים עבור ערי תיירות נבחרות.

  * יעוץ וליווי פרוייקטים נבחרים.

·  אגרות והיטלים

  * סקר ארצי אגרות והיטלי שרות (משרד הפנים).

  * סקר ארצי אגרות והיטלי פיתוח (התאחדות הקבלנים).

  * יעוץ וליווי רשויות מקומיות.

·  השבחת נכסים עירוניים

  * תוכניות השבחת נכסים במסגרת תכניות ייצוב עירוניות.

  * ייעוץ וליווי רשויות מקומיות נבחרות.

·  תכניות לעיצוב מוניציפאלי

  * מגוון תכניות לרבות הערכות שירותים, עיצוב מבנה ארגוני, תקן כח אדם רב שנתי, תכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות, תקציב רב שנתי, אמנת תושבים, הפרטת שירותים, תיאגוד שירותים, חברות עירוניות, עמותות עירוניות, קרנות עירוניות, מתנ"סים וכו'.

·  תוכניות לייצוב המשק העירוני

  * תוכניות התערבות ממוקדות לרשויות מקומיות בקשיים כספיים, תכנוניים ו/או חברתיים.

·  שינוי שטחי שיפוט

  * יעוץ וליווי לרשויות מקומיות בתהליכי שינוי שטחי שיפוט (ייצוגי, תכנוני, כלכלי, חברתי).

·  מעמד מוניציפאלי

  * יעוץ וליווי לרשויות המקומיות בתהליכי שינוי מעמד מוניציפאלי (ייצוגי, תכנוני, כלכלי, חברתי).

·  יעוץ וליווי פרטני לראשי רשויות ומנכ"לים

 פרוייקטים ויוזמות בהם חברות שבבעלותי היו מעורבות 

התחום המוניציפאלי:

1.  תוכנית אסטרטגית לעיר ירושלים.

2.  תוכנית מתאר מטרופולין ב"ש ועיר ב"ש.

3.  תוכנית מתאר כפר יונה.

4.  תוכנית מתאר קדימה.

5.  תוכנית אסטרטגית מו"א משגב.

6.  תוכנית מתאר מו"א מטה בנימין.

7.  תוכנית מתאר אופקים.

8.  תוכנית אסטרטגית נצרת עלית.

9.  פרוגרמה ק. שמונה.

10.  תוכנית אסטרטגית אזור.

11.  תוכנית אסטרטגית ק. אונו.

12.  שינוי ש"ש ק. אונו.

13.  שינוי ש"ש אור יהודה.

14.  תוכנית אסטרטגית ושינוי ש"ש ק. מלאכי.

15.  מערך משאבי אנוש אור עקיבא.

16.  תיאגוד מערכות מים וביוב ב"ש.

17.  תוכנית אב / מתאר מועצה מקומית קציר חריש.

18.  תוכנית אב מועצה מקומית הר אדר.

19.  שינוי שטח שיפוט מועצה מקומית הר אדר.

20.  שינוי שטח שיפוט מועצה אזורית חבל מודיעין.

21.  שינוי שטח שיפוט מו"א תמר.

22.  תוכנית אב מו"א תמר.

23.  תוכנית אב מו"מ בני עי"ש.

24.  מעמד מוניציפאלי מו"מ בני עי"ש.

25.  תוכנית אב מלכת הקריות.

26.  שטח שיפוט עיריית קריית אתא.

27.  מעמד מוניציפאלי עיר הקריות.

28.  מעמד מוניציפאלי מו"א אשכול.

29.  תוכנית לייצוב המשק המוניציפאלי אילת.

30.  התנגדות לאיחוד אזור.

31.  התנגדות לאיחוד באר יעקב.

32.  התנגדות לאיחוד בני עי"ש.

33.  התנגדות לאיחוד עמדה עקרונית בשם מ.ש.מ.

34.  שינוי שטח שיפוט קריית יערים.

35.  שינוי שטח שיפוט רכסים.

36.  שינוי שטח שיפוט גני תקווה.

37.  שינוי שטח שיפוט קדימה צורן

ממשלה

1.  תכנון כלכלי ליעודי קרקע + פרוגרמה ל8- תחנות רכבת.

2.  תכנון ארצי לייעול שרותי התברואה בישראל.

3.  גיבוש מודל למניעת אבטלה לטווח ארוך.

4.  גיבוש תשובה לבג"צ – איחוד רשויות מקומיות (כוכב יאיר - צור יגאל).

5.  יו"ר וועדת חקירה לגבולות חדרה.

6.  יו"ר וועדת חקירה לגבולות ק. מוצקין.

7.  יועץ אסטרטגי לתמ"א 12.

8.  יועץ לעניין אגרות והיטלים משב"ש (מודיעין עלית).

9.  גיבוש מודל כבסיס לחוק התאגידים לנושא מים וביוב.

10.  קידום תהליכים לשת"פ משרד הפנים - ממ"י לקידום התכנון והפיתוח.

11.  קרקעות הרכבת.

12.  הקמת רשויות לתחבורה ציבורית (בדיקת היתכנות על פי הזמנת משרד התחבורה).


הסקטור הפרטי

1.  סקר ארצי עבור התאחדות הקבלנים בנושא אגרות והיטלים.

2.  תכנון אסטרטגי וליווי תהליך תכנון סטטוטורי להקמת שכונות מגורים בהוד השרון.

3.  תכנון אסטרטגי וליווי תהליך סטטוטורי להקמת שכונת מגורים ומרכז מסחרי בכפר יונה.

4.  תכנון אסטרטגי וליווי תהליך תכנון סטטוטורי להקמת פרוייקט במבואות ירושלים.

5.  יוזמה להקמת איים מלאכותיים לחופי ישראל.

6.  יוזמה להקמת לגונת השלום עקבה אילת.

7.  תכנון אסטרטגי וליווי תהליכי תכנון להקמת שכונה בירושלים.

8.  תכנון אסטרטגי וליווי תהליכי תכנון להקמת שכונה בחיפה.

9.  תכנון אסטרטגי וליווי תהליכי תכנון להקמת שכונה בקריית אתא.

10.  תכנון אסטרטגי וליווי תהליכי תכנון להקמת 2 תחנות דלק ומרכז בילוי בקדימה.

11.  תכנון אסטרטגי וליווי תהליכי תכנון להקמת שכונת מגורים ומתחם גולף בקדימה צורן.

תחומים טכנולוגים

1.  פיתוח פטנט בתחום הבריאות וקבלת אישור לפטנט בארה"ב וישראל.

2.  מעורבות בקידום START UP בתחום התקשורת המשולבת.

3.  קידום מכירת מערך לשרפת אשפה בטכנולוגיית פלסמה שפותחה בנס"א.

הכרות עם הממשלה

בשל הניסיון המגוון פתחתי מערכת קשרים ענפה עם רוב משרדי הממשלה ואני מכיר באופן אישי רבים מהשרים, חברי הכנסת והפקידות הבכירה ולא פחות חשוב, הם מכירים אותי ומעריכים את הניסיון הייחודי – המקצועי שצברתי.