תכנון פיזי - תוכניות להשבחת נכסים ומקרקעין

תכנון פיזי ורב מימדישותפות בהכנת תוכניות מתאר/אב

 • גיבוש תוכנית אסטרטגית מנחה להכוונת תהליך התכנון המתארי
 • שילוב ידע ישראלי ובינלאומי בתהליך התכנון
 • סיוע בתהליך התכנון המתארי להשבחת המערכות העירוניות בהיבטים הכלכליים, המשק המוניציפלי, המערכות הארגוניות, היבטים חברתיים והיבטים של אכות חיים וסביבה


גיבוש פרוגרמות קונספטואליות

 • ליווי תהליך גיבוש החזון (כולל סיעור מוחות)
 • ליווי תהליך תכנון אסטרטגי כרקע לחשיבה הפרוגרמטית
 • הכנת מסמכי רקע הנשענים על הניסיון הישראלי והבינלאומי
 • הכנת תחזית להשלכות התכנון, מעין תהליך של ניהול סיכונים בתכנון


גיבוש פרוגרמות פיזיות

 • מסמך רקע מבוסס על הפרוגרמה הקונספטואלית
 • פרוגרמה המבוססת על הנחיות המחייבות של הרגולטור (פנים, משב"ש, ממ"י)


גיבוש תוכניות נושאיות

 • הובלת תהליכי תכנון להקמת "ספינת דגל לעיר"
 • יישום ידע בינלאומי בערים בישראל
 • גיוס הון לקידום פרוייקטי על


ליווי תהליכי תכנון סטטוטורי

 • ליווי תהליכי החשיבה והתכנון מול צוותי התכנון להשבחת התהליך ולחיבור מיטבי להתהליכים אורבניים שונים.
 • ליווי הרשות המקומית בדיונים בוועדות התכנון הסטטוטורי
 • ליווי תהליכי התכנון הסטוטורי בדיונים מול הנהלות משרדי הממשלה (שרים ומנכ"לים)
 • אדריכל: שלמה גרטנר ודב קהת
  אדריכל: שלמה גרטנר ודב קהת
 • אדריכל: שלמה גרטנר ודב קהת
  אדריכל: שלמה גרטנר ודב קהת
 • אדריכל: שלמה גרטנר ודב קהת
  אדריכל: שלמה גרטנר ודב קהת