ייעוץ מוניציפאלי


 • ייעוץ אישי אסטרטגי וארגוני לראשי רשויות מקומיות
 • ייעוץ בקידום תהליכים לפתוח העיר
 • ייעוץ בקידום תהליכים לפיתוח והשבחת הארגון
 • תכניות הבראה
 • מימון הפיתוח העירוני (באמצעות מודל לליווי פיננסי, איגו"ח וכלים נוספים)
 • פיתוח וקידום היישום של טכנולוגיות מוניציפאליות מתחדשות
 • ליווי תהליכים לתכנון סטטוטורי

 ← ייעוץ מוניציפאלי - לפרטים


ייעוץ אסטרטגי וליווי משרדי ממשלה, מוסדות ואירגונים לאומיים 


 • רשויות מקומיות (ראשי רשויות מקומיות וסגל בכיר)
 • ייעוץ וליווי משרדי ממשלה, מוסדות ואירגונים לאומיים
 • ייעוץ אסטרטגי לגופים גדולים
 • יישום ידע מחו"ל במערכות ממלכתיות ומקומיות בישראל
 • ייעוץ אסטרטגי וקידום יזמות לחברות ציבוריות - עסקיות
 • ייעוץ אסטרטגי למדינות וערים בחו"ל

 ← ייעוץ אסטרטגי - לפרטים

 • נבחרנו, יצאנו לדרך
 • איי ת״א-הרצליה: תוכנית אב לאיים מול תל אביב
 • ישום ידע מחו"ל במערכות ממלכתיות ומקומיות בישראל