ישום ידע מחו"ל במערכות ממלכתיות ומקומיות בישראל

← ייעול שירותי תברואה

לדוגמא:

 • אשפה ביניקה.
 • חוקי אריזות.
 • שריפת אשפה בשיטת פלסמה.
 • מימון טיפול באשפה בשיטת המזהם משלם.
 • טכנולוגיות להפחתת אריזות ועוד.

הערה: בוצע סקר בינלאומי ב-22 מדינות דמוקרטיות.

← ייעול הקמת תשתיות תחבורה וקידום תחבורה ציבורית

גיבוש מודל להקמת רשויות לתחבורה (לישראל).

גיבוש מודלים להקמת רשויות לתחבורה

 • ירושלים 
 • חיפה
 • תל אביב

הערה: קיום סקר בינלאומי ב-18 מדינות דמוקרטיות.

← הקמת והפעלת מנהרות תשתית

 • הניסיון השוויצרי.
 • הניסיון הגרמני.
 • הניסיון ההולנדי.
 • הניסיון הספרדי.
 • הניסיון הישראלי.

הערה: ראה פרק "מנהרות תשתית רב מערכתיות (MUT)" בספר.

← יצירת אטרקציות תירותיות יש מאין

לדוגמא:

 • יער גודלון בצרפת.