הקדמת העורך

דב קהת

חזרה למצא טיפים בספר

הבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו השנה מהוות נקודת ציון חשובה בתהליך ההשתנות של הדמוקרטיה בכלל ושל הדמוקרטיה המקומית במיוחד. רפורמות בשלטון המקומי נערכו לא אחת על בסיס ארועים הסטוריים משמעותיים שהדגישו את חשיבותו של השלטון המקומי כמערכת המהווה מעין פוליסת ביטוח לשימורה של הדמוקרטיה גם ברמה הלאומית. טראומת מלחמת העולם השניה אשר הדגישה כי בתהליך של בחירה דמוקרטית יכולה לעלות לשלטון מנהיגות עריצה ומסוכנת, הובילה לכך שמייד לאחר המלחמה העבירו מדינות דמוקרטיות רבות עוצמות מהשלטון המרכזי למקומי, מתוך תקווה והבנה שביזור הכח מקטין הסיכון לממשל עריץ. התופעה חזרה על עצמה לאחר נפילת חומות ברלין כאשר המנהיגות במערב הבינה שאם משבר כלכלי יכול להוביל לנפילת משטר קומוניסטי הוא יכול להוביל גם למפלת משטרים קפיטליסטיים או סוציאל דמוקרטיים. כתגובה ייסדה מועצת אירופה את האמנה האירופית לדמוקרטיה מקומית, המסר היה שיש לעגן את מעמד השלטון המקומי בחוקה וכי יש לספק לשלטון המקומי את הכלים והמשאבים לניהול עצמי, אך בכך לא שגיא. עוד הובן ולכן גם נכללה באמנה הגישה של Grass Root Democracy כלומר שלא די בביזור הכח מהשילטון המרכזי אלא יש גם לבזר עוצמות מהשלטון המקומי לאזרח ע"י שיתוף תושבים באופן מקיף, הן ע"י העברת סמכויות לתושבים, כמובן כנגד נטילת אחריות. לראשי הרשויות המקומיות בתקופה זו אחריות גדולה.

יש לשים לב לתהליכים הדמוקרטיים כביכול המתרחשים במדינות שסביבינו ויש לשים לב למשבר הכלכלי המתפתח במדינה כמו גם לשסעים החברתיים ההולכים ומתרחבים.

ראשי הרשויות המקומיות חייבים לפעול לחיזוק הדמוקרטיה המקומית שתהוה חומת מגן שתבטיח כי הדמוקרטיה הישראלית תמשיך להתקיים כדמוקרטיה אמיתית המבטיחה חברה עם רוח דמוקרטית, המבטיח את חופש הפרט והמעניקה לכל בן אנוש את האפשרות למצות את יכולותיו ולהגשים את שאיפותיו בתוך חברה שבטוח ונעים לגדל בה את דור העתיד.

הדור שלנו מספק כלים טכנולוגיים רבים ואיכותים שיכולים להקל על יצירת סביבה איכותית ובריאה וכן כזו המאפשרת נגישות שיוויונית הן לידע והן לשרות. על ראשי הרשויות המקומיות לרתום כלים אלו לבניית עיר של איכות.

לתשומת לב הקורא בספר זה כלול מידע שנאסף ממקורות שונים. אנו מציעים שלא לפעול בעניינים בעלי משמעויות משפטיות מבלי לבחון אותם באופן ישיר מול משרדי הממשלה בכלל ומול משרד הפנים במיוחד.

בברכה,

העורך

דב קהת

חזרה למצא טיפים בספר


זו מהדורה שלישית מורחבת של הספר עיר של איכות. הפעם, לאור השינויים הטכנולוגיים הספר הופק כספר דיגיטלי