משרדי ממשלה מוסדות וארגונים לאומיים

משרד ראש הממשלה

הזמנת כתיבת ספר עיר של איכות - מתודולוגיה לקידום האיכות ברשויות המקומיות.

המשרד להגנת הסביבה 

גיבוש מתודולוגיה לייעול שירותי התברואה במדינת ישראל על בסיס סקר בינלאומי ב-18 מדינות.

משרדי האוצר, הפנים והגנת הסביבה 

גיבוש מודל כבסיס לחוק תאגידי המים והביוב.

משרד התחבורה 

גיבוש מודל ארצי להקמת רשויות לתחבורה ציבורית על בסיס סקר בינלאומי ב-22 מדינות ובניית מודלים ספציפיים לאיזורים המטרופוליניים ירושלים, חיפה, תל אביב.

משרד התחבורה בשיתוף עם חברת יפה נוף (עיריית חיפה)

סקר בינלאומי להקמת מנהרות תשתית רב מערכתיות.

משרד הביטחון 

גיבוש מודל לאומי למיגון בתים קיימים מפני תקיפות טילים.

ג'ויינט ישראל

גיבוש מודל להערכות העורף לשעת חירום.

משרד הביטחון והמשרד לבטחון פנים 

הפקת לקחי מלחמות המפרץ הראשונה והשניה ורה ארגון העורף.

משרד הבריאות 

בחינת התכנות להפרטת בתי החולים הממשלתיים.

המשרד לשירותי דת 

גיבוש אסטרטגיה להבראת המועצות הדתיות וליווי תהליך היישום.

משרד ראש הממשלה

הזמנת כתיבת ספר עיר של איכות - מתודולוגיה לקידום האיכות ברשויות המקומיות.

המשרד להגנת הסביבה 

גיבוש מתודולוגיה לייעול שירותי התברואה במדינת ישראל על בסיס סקר בינלאומי ב-18 מדינות.

משרדי האוצר, הפנים והגנת הסביבה 

גיבוש מודל כבסיס לחוק תאגידי המים והביוב.

משרד התחבורה 

גיבוש מודל ארצי להקמת רשויות לתחבורה ציבורית על בסיס סקר בינלאומי ב-22 מדינות ובניית מודלים ספציפיים לאיזורים המטרופוליניים ירושלים, חיפה, תל אביב.

משרד התחבורה בשיתוף עם חברת יפה נוף (עיריית חיפה)

סקר בינלאומי להקמת מנהרות תשתית רב מערכתיות.

משרד הביטחון 

גיבוש מודל לאומי למיגון בתים קיימים מפני תקיפות טילים.

ג'ויינט ישראל

גיבוש מודל להערכות העורף לשעת חירום.

משרד הביטחון והמשרד לבטחון פנים 

הפקת לקחי מלחמות המפרץ הראשונה והשניה ורה ארגון העורף.

משרד הבריאות 

בחינת התכנות להפרטת בתי החולים הממשלתיים.

המשרד לשירותי דת 

גיבוש אסטרטגיה להבראת המועצות הדתיות וליווי תהליך היישום.