דב קהת, אופיר קהת ורו"ח ניר ענבי*

* דב קהת - עורך
* אופיר קהת – גיאוגרף ומתכנן ערים מנכ"ל ושותף בחב' חלופה קהת בע"מ ועידן טכנולוגיות העידן החדש (1995) בע"מ. 

רבות מהרשויות המקומיות בישראל הנן בעלות פוטנציאל צמיחה. המודל המוצג כאן מתאים לרשויות מקומיות אשר אמורות במהלך 25 השנים הבאות לבנות למעלה מ5,000 יח"ד וכן למעלה מ150,000 מ"ר בניה לעסקים.

המודל מבוסס על התפיסה שאיתנות הכלכלית של רשות מקומיות, כמו גם פוטנציאל  הפיתוח שלה חייבים להבחן במודל דינאמי ולא ע"י מודל סטטי (כפי שנהוג היום הן ע"י הבנקים  והן ע"י משרד הפנים). חובה להדגיש כי המודל קיבל הכרה ע"י בנק  אוצר השלטון המקומי וכן מתקיימת בחינה שלו (ברמה של פיילוט על מס' רשויות מקומיות) ע"י הבנקים המסחריים הגדולים.

הנחות המודל

1.  הרשות המקומית תמשיך להתנהל על פי אמות המידה של היום. (תוכנית הבראה אינה נלקחת בחשבון לצורכי המודל).

2.  התייעלות תהיה רק כפונקציה של ספיגה הנובעת מגידול.

3.  יוצגו נתונים על פוטנציאל ההתייעלות הנוסף (העלאת הכנסות וצמצום הוצאות) של הרשות המקומית וככל שהרשות המקומית תפעל בתחום זה ירווח לה.

4.  גם ללא התייעלות הרשות המקומית יכולה להגיע לאיזון בתקציב הרגיל (הפעלה) ע"י מנות מימון רב שנתיות (3 – 7 שנים).

5.  הרשות המקומית יכולה לקדם פיתוח ע"י הלוואות גישור.

6.  הרשות המקומית יכולה להציג בטוחות למנות המימון.

מרכיבי המודל

1.  תחזית בניה (למגורים ולשימושים כלכליים לטווח של כ 25 שנה).

2.  הצגה השוואתית של פוטנציאל ההתייעלות.

3.  תקציב רב שנתי  (טווח של כ 20 שנה).

4.  תחזית פירעון מלוות. (טווח של כ 20 שנה).

5.  תחזית תזרים מזומנים (אגרות והיטלים) (לטווח של 20 – 25 שנה).

מאפייני המודל

1.  הערכות שמרניות ביחס לתחזית הגידול (מקדם שחיקה של כ 40% על הערכות הרשות המקומית).

2.  הערכות שמרניות ביחס לתחזית גידול בהכנסות.

3.  הערכות שמרניות ביחס לספיגה וקיטון הוצאות.

מהות המודל

הרשות המקומית יכולה להציג לאורך זמן איתנות כלכלית וכן תזרים הכנסות כבטוחה לקבלת ליווי פיננסי (מנות מימון) הן לאיזון התקציב הרגיל והן (מנות גישור) לקידום פרוייקטים של פיתוח תשתיות.

השימושים  במודל

השימושים העיקריים במודל הם גיוס הלוואות מהבנקים או גיוס הון מהציבור. במודל נעשה שימוש ע"י למעלה מ-15 רשויות מקומיות שנהנו מקבלת הלוואות בתנאים נוחים הן למטרות פיתוח והן למטרות של שיפור מבנה ההון. כמו כן שימש המודל כבסיס לבחינת איגו"ח בשיטת ה-spc (בין השאר ליווה המודל תהליך גיוס הון בהיקף של למעלה מ-80 מלש"ח באחת העיריות).

תקציב רב שנתי

 

ביצוע

ביצוע

ביצוע

ביצוע

ביצוע

ביצוע

ביצוע

ביצוע

ביצוע

ביצוע

ביצוע

ביצוע

צפוי

צפוי

צפוי

צפוי

צפוי

צפוי

צפוי

צפוי

צפוי

צפוי

צפוי

הכנסות

2002

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ארנונה

11,477

11,938

12,280

13,379

14,522

15,693

17,541

19,251

20,939

22,521

24,308

25,738

הנחות ארנונה

1,997

2,077

2,137

2,328

2,527

2,731

3,052

3,350

3,643

3,919

4,230

4,478

מים

3,784

3,995

4,126

4,482

4,854

5,238

5,831

6,362

6,904

7,397

7,988

8,455

יתר עצמיות

8,761

9,054

9,233

9,947

10,735

11,529

12,783

13,891

15,065

16,104

17,410

18,532

משרד החינוך

4,607

5,307

5,907

6,730

7,149

7,553

8,207

8,766

9,387

9,911

10,608

11,269

משרד הרווחה

3,918

3,918

3,918

4,082

4,276

4,461

4,756

5,004

5,275

5,500

5,796

6,072

מענק איזון

9,208

8,932

8,932

8,932

8,932

8,932

8,932

8,932

8,932

8,932

8,932

8,932

מענקים מיועדים

1,552

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

משרדי ממשלה אחרים*

376

376

376

376

376

376

376

376

376

376

376

376

סה"כ הכנסות

45,680

45,696

47,008

50,356

53,470

56,613

61,579

66,031

70,623

74,759

79,746

83,952

הוצאות

שכר כללי

7,156

7,419

7,580

8,036

8,507

8,979

9,697

10,320

10,944

11,496

12,151

12,665

 פעולות כלליות

11,808

11,242

11,486

12,177

12,891

13,606

14,695

15,637

16,584

17,420

18,412

19,192

מפעל המים

2,384

2,517

2,600

2,824

3,058

3,300

3,674

4,008

4,350

4,660

5,033

5,327

שכר חינוך ותרבות

5,567

5,567

5,567

5,835

6,199

6,549

7,116

7,601

8,140

8,594

9,198

9,772

פעולות חינוך ותרבות

9,882

9,882

9,882

10,358

11,003

11,626

12,633

13,493

14,449

15,255

16,327

17,346

שכר רווחה

1,219

1,219

1,219

1,270

1,330

1,388

1,480

1,557

1,641

1,711

1,803

1,889

פעולות רווחה

4,396

4,396

4,396

4,580

4,798

5,005

5,337

5,615

5,919

6,171

6,503

6,813

פירעון מלוות 

4,159

4,745

4,580

4,535

4,617

4,624

4,149

4,328

4,058

4,267

4,458

4,662

הוצאות מימון

1,172

897

904

949

1,004

878

938

1,000

1,058

1,115

1,185

1,246

הנחות רווחה בארנונה

1,863

1,938

1,993

2,172

2,357

2,547

2,847

3,125

3,399

3,656

3,946

4,178

סה"כ הוצאות

49,606

49,821

50,207

52,736

55,764

58,503

62,566

66,684

70,543

74,345

79,017

83,091

עודף (גירעון)

(3,926)

(4,125)

(3,199)

(2,381)

(2,294)

(1,890)

(987)

(653)

80

414

730

862