יעקב ויטנברג, דב קהת

* עיר של איכות – מתודולוגיה לקידום האיכות ברשויות המקומיות, יעקב ויטנברג, דב קהת.

עיר איכותית

על מנת לנסות ולהעניק מסגרת חשיבה למהותה של עיר איכותית, נמנה מאפיינים אחדים של עיר וכן שורה של איכויות וסטנדרטים היכולים להבחין עיר איכותית מערים אחרות.

בנוסף, חשוב להזכיר כי הרובד העירוני הנו מרכז התעניינותו של האדם החי בעיר, או זה הבא בשערי העיר. ואילו העירייה, גם שהיא מרכיב חשוב בתפקוד העיר, הנה רק אמצעי לבניית איכות חיים גבוהה בעיר.

מאפיינים של עיר

עיר זה חלום. ירושלים מהווה, אולי, את הדוגמה המובהקת ביותר לעיר, שאלפי שנים אנשים חולמים עליה בכל מקום בעולם. ירושלים היא חלום העם היהודי ולכל יהודי קיימת ירושלים דמיונית משלו.

גם איטאלו קאלווינו, בספרו "הערים הסמויות מעין", מתאר בדרך מרתקת את מהותה של עיר כחלום, אולי כאחת העוצמות החווייתיות היותר חזקות של העיר.

עיר היא בניינים. בין אם בתים ספציפיים ובין אם מכלול של מבנים, היוצרים מערכת פונקציונאלית בהם אנשים מתפקדים, ובין אם צורה אסתטית היוצרת מגוון של תחושות אצל האנשים החיים בעיר או עוברים בה (כגון: בתים צמודי קרקע עם גגות אדומים או גורדי שחקים וכל המגוון שביניהם).

עיר היא מערכת של דרכים. בסיס לתנועת אנשים וכלי רכב במגוון אפשרויות (תחבורה פרטית, הסעה המונית, כבישים, מדרכות, גשרים, מנהרות ועוד).

עיר היא הרים וצמחיה (יערות, חורשות, גינות). עיר אף יכולה להיות מפגש בין אדמה למים (נהרות, אגמים, ימים, אוקיינוסים). ישראל, בה ישנו מחסור במפגש כזה, פועלת היום ליצירת קרקע כזו יש מאין (פרוייקטים האיים מול חופי תל-אביב ולגונת השלום עקבה אילת).

עיר היא מפגש בלתי פוסק בין אנשים. אנשים בעלי שאיפות שונות, רצונות שונים, חלומות וצרכים אישיים. המכנים המשותפים הקיימים בין אנשים אלו מאפשרים להם לחיות יחד.

עיר היא מערכת רחבה של תשתיות (דרכים, ניקוז, מים, ביוב, חשמל, טלפון, תקשורת ועוד).

עיר היא מגוון של פעילויות כלכליות, מסחר, שירותים, פעילויות חברה ורווחה.

לעיר מנגנונים מקיפים של ביטחון המאפשרים חיים סבירים לכל התושבים שלה והבאים בשעריה.

התכלית המרכזית של עיר היא לאפשר לתושבים בפרט ולבאים בשעריה במיוחד, מקסימום מרחב בחירה, המוביל למרב חופש אפשרי לכל פרט, במובן הבסיסי של המונח ובמובנו הרחב ביותר המוכר לנו בחברה המודרנית.

מדדים לבחינת עיר איכותית

ניתן להגדיר מדדים רבים לבחינת איכויות של עיר ועל כך רמזנו למעשה ע"י הגדרת המורכבויות של ערים שונות. כמובן, שהמדדים בולטים יותר בערים גדולות, קדושות ועתיקות ובמיוחד בעיר בירה כמו ירושלים.

ניתן לחשוב על מדדים בשתי רמות השוואה, הרמה הכוללת, המאפשרת השוואה בהיבט הבין-תרבותי, בין לאומי ובין ערים בתוך המדינה, וברמה השנייה, מדדים פנימיים, לאמור, השוואה ליעדים שונים שהעיר הציבה לעצמה. במסגרת זו נציג מספר דוגמאות למדדים אפשריים.


פרוט דוגמאות למדדים, לאיכויות של העיר:

 •  שביעות רצון כוללת של תושבי העיר מהעיר

 • שביעות רצון ממגוון איכויות העיר כגון:

 • שמירה על ערך הנכסים

 • איכות סביבה (ותברואה)

 • נגישות וחנייה

 • מסחר

 • חינוך, חברה, תרבות, ספורט ופנאי

 • שירותים מוניציפאליים ועוד...

 • עיר דמוקרטית (המאפשרת מעורבות כוללת של התושבים בתכנון ובעשייה העירונית, וגם מצליחה לשמור בקנאות על חופש הפרט).

 •  תדמית כוללת של העיר בעיני גורמים חיצוניים שונים כגון:

 • ברמה הבינלאומית (ביחס לערים השואפות להיות בינ"ל)

 • ברמה הלאומית

 • ברמה האזורית

 • בקרב הקהילייה העסקית-כלכלית

 • בקרב מקבלי ההחלטות ברמת משרדי ממשלה, מוסדות לאומיים ועוד...

 • בקרב התקשורת הבינ"ל, לאומית ומקומית

 • המעמד הכלכלי החברתי (סוציו-אקונומי) הכולל של העיר

 • קיומן של אוכלוסיות איכות בולטות

 • רמת פערים כלכלית חברתית כוללת סבירה

 • מעמד סוציו-כלכלי של הישוב לפי הסולם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וסולם של משרד הפנים .

 • מאזן הגירה חיובי של אוכלוסיות מועדפות בעיר (תוך שמירה על איזונים נכונים באוכלוסייה).

 • תעסוקה מלאה (בהשוואה למקומות אחרים)

 • רמת ביטחון אישי לכלל האוכלוסייה בכל מקום בכל שעות היום (בהשוואה לערים אחרות), כאמור, רמת פשיעה נמוכה

 • עיר הטרוגנית (רמת סבלנות וסובלנות גבוהים)

 • עיר הזדמנויות (פתיחות כוללת לניסיונות וחידושים)

 • עיר שמיישמת חידושים טכנולוגיים בחיי היום-יום (ולמרות זאת אינה מאבדת את אופייה)

 • עיר בגודל המאפשר סף כניסה נוח לשירותים השונים ו/או לחילופין הממוקמת באופן שמאפשר נגישות כזו בסביבתה, ו/או שמצליחה ליצור נגישות דינאמית כדי לספק השירותים באופן מיטבי כאמור

 • עיר דינאמית, המסוגלת להסתגל לתנאים משתנים ולהעניק תשובות למצבים חדשים בטווחי זמן קצרים, והולכים ומתקצרים

ניתן כמובן לעשות שימוש במערכת המדדים הבינלאומית של איכות חיים

 (Worldwide Quality of living, Raking CRG, 1995 Europe’s top cities’ Healy baker 1994)

 •  יציבות פוליטית חברתית:

1)  SINGAPORE

2)  GENEVA

 • תנאי תברואה ובריאות:

1)  VANCOUVER

2)  GENEVA

 •  ביטחון אישי:

1)  TOKYO

2)  OSAKA

 •   איכות אוויר ומים:

1)  GENEVA

2)  STOCKHOLM

 • תנאי איכות חיים לעובדים (בתחום מקום העבודה):

1)  PARIS

2)  GENEVA

 •   מספר עצים לכל תושב בתוך העיר וברדיוסים שונים

 •  היחס בין שטח בנוי ושטח פנוי

 • צפיפות בתוך המרקם הבנוי

 • מספר כלי הרכב לכל 1,000 תושבים

 • מספר מקומות החנייה לכל 1,000 רכבים

 • מספר הרכבים הנכנסים כל יום לעיר מול מספר הרכבים היוצאים ממנה

 • הכנסה לנפש

 • יחס תלות

 • מעמד העיר בעיני מעריכי סיכונים כלכליים

עירייה איכותית היא זו המסוגלת לעצב חזון ברור, כיצד ייראה היישוב בכל התחומים בעתיד, להכין תוכנית אסטרטגית ותוכניות עבודה רב שנתיות למימוש החזון. חייב להיות מערך פקידות מקצועי, היכול ליישום בצורה יעילה ואפקטיבית את המדיניות והתוכניות, תוך בקרה, הפקת לקחים ושיפור מתמיד.

בעירייה איכותית, העובדים והגורמים העובדים עם העירייה מודעים למשמעות תוצאות ותפוקות רצויות להם מחד, ליעילות ולערכי יסוד דמוקרטיים וקדושת חופש הפרט מאידך.

עירייה איכותית משכילה לשלב את הפעילות של הגורמים השונים, הפועלים בתוכה והמושפעים מתפקודה, ביניהם ניתן להזכיר את:

1.  הנבחרים:

 • ראש הרשות המקומית
 • חברי המועצה

2.  עובדי העירייה:

 • סגל הבכיר
 • מנהלים
 •  עובדים

3.  מערכת הקבלנים והספקים

4.  התושבים המהווים את העוצמה האמיתית של העיר

5.  רשויות מקומיות שכנות

6.  גופים ציבוריים ועסקיים הפועלים בעיר

7.  משרדי ממשלה ומוסדות לאומיים

8.  גופים אחרים להם השפעה על תפקוד העירייה 


מאפיינים בולטים של עירייה איכותית

1.  עירייה איכותית מאופיינת במערכת איזונים ובלמים המבטיחים דמוקרטיה מחד, ומונעים שיתוק מאידך.

2.  עירייה איכותית היא עירייה המסוגלת לגייס לשורותיה את מיטב הכוחות המקצועיים בכל תחום.

3.  עירייה איכותית מאופיינת בפטריוטיות, ברוח יחידה, ובעבודת צוות להשגת היעדים העירוניים.

4.  עירייה איכותית מאופיינת במערכות מידע ותכנון, ביצוע ובקרה ברמה גבוהה.

5.  עירייה איכותית מגיעה בדרך כלל לרמת הפרטה גבוהה מהממוצע, והיא יוצרת תמהיל נכון בין שירותים המופעלים ישירות ע"י העירייה לבין שירותים מופרטים.

6.  עירייה איכותית מאופיינת במערכות קשר מגוונות וקבועות עם התושבים.

7.  לעירייה איכותית מערכות תגובה למענה מיידי לפניות תושבים.

8.  עירייה איכותית פועלת מתוך אחריות כלפי הדורות הבאים, הן ע"י השקעה בתשתיות, ע"י הימנעות מיצירת עומס מלוות בלתי סביר, והן ע"י הימנעות מייצור מפגעים לטווח הארוך. לדוגמה, הקמת מתקנים מזהמים באזורים רגישים (אקוויפר החוף).

9.  עירייה איכותית מסוגלת לשכנע את גורמי השוק הפרטי לבוא להשקיע ולפעול בעיר לרווחתה ולרווחתם, תוך הגדלת מרחב הבחירה של תושבי העיר.

10.  עירייה איכותית מסוגלת ליצור את התנאים לתפקוד משולב של המערכות והכוחות הפועלים בעיר באופן שיצרו סה"כ חדש הגדול בהרבה מצרוף סה"כ הכוחות הפועלים בעיר.

11.  עירייה איכותית היא מערכת כוללת. מחד, לוקחת אחריות רחבה על כל המתרחש בעיר, גם בנושאים שאינם מוגדרים בתחום אחריותה ומאידך, בעלת התודעה, הנחישות והיכולת לשמור באופן מלא על צנעת הפרט וזכותו לאנונימיות.

12.  עירייה איכותית היא בעלת יכולת לבנות את המנופים הנחוצים על מנת לממש את הפוטנציאל הגלום באוכלוסייתה ולתרגמה לתהליך קבוע של הגדלת מרחב הבחירה של תושבי העיר.

13.  עירייה איכותית היא עירייה המפעילה באופן מלא את עקרון האחריות האישית (ACCOUNTABILITY) כלומר, שלכל נושא יש מישהו האחראי אישית, אליו ניתן לפנות, כלפיו ניתן לבוא בטענות וכיו"ב.

14.  עירייה איכותית מסוגלת ליצור חשיפה רחבה ביותר של פעילותה כלפי הציבור.

15.  עירייה איכותית מאופיינת במערכות ניהול המעניקות רמת סמכות אישית גבוהה לממלאי תפקידים בתחום עיסוקם ובתחומים אחרים בהם העירייה מפעילה צוותי משימה.

16.  עירייה איכותית מסוגלת ללמוד ולהפיק לקחים מניסיונה ומניסיון ערים אחרות ולשפר באופן קבוע תוצאות פעולותיה.

 

17.  עירייה איכותית מאופיינת ביכולתה לקבל ציונים גבוהים בהקשר לאיתנותה הכלכלית כפי שהיא מוגדרת ע"י גורמים שונים ו/או כפי שהיא נבחנת במדדי שירות מגוונים.

 •  משרד הפנים והאוצר.

 •   הבנקים המעניקים אשראי לרשויות מקומיות (נבנו כלי הערכה בהקשר להוראות בנק ישראל, לעניין הפרשות לחובות מסופקים).

 • ספקי הרשות המקומית (לעניין תשלומים).

 • מצב תקציבי נתון גירעון/עודף תפעולי ומצטבר.

 • רמת השירותים העירוניים בהשוואה לרשויות מקומיות דומות.

 • מצב תשתיות.

 • תחזיות כלכליות בהקשר לבנייה ולפיתוח.

 • מצב נכסי העירייה, פוטנציאל הרכישה של הנכסים, פוטנציאל ההשבחה.

 •  כושר של העירייה להפוך נכסים למניבים (זמינות הנכסים וגודלם).

 • השפעת תהליכי פיתוח על התזרים ועל התקציב הרב שנתי.

עירייה איכותית מאופיינת ביציבות פוליטית של המערכת השלטונית הנבחרת. ראש הרשות המקומית זוכה למנדט ישיר מהציבור וכתוצאה מכך בעל סמכויות ביצוע רחבות יחסית. רוב חברי המועצה נבחרים באמצעות רשימה מפלגתית ובסה"כ אינם נושאים בתפקידי ביצוע משמעותיים, להוציא סגנים בשכר להם מאציל ראש הרשות המקומית מסמכותו מכוח החקיקה המאפשרת לו זאת. חברי המועצה באים לביטוי בתפקידם במסגרת וועדות הרשות המקומית האחראיות לגיבוש המדיניות והבקרה בנושאים שבתחום אחריותן.

רשות מקומית אפקטיבית

לפי סוכנות IDEA הבריטית

1.  חדשנית.

2.  רגישה לקהילה.

3.  בעלת חזון בהיר ארוך טווח.

4.  אינטגרטיבית.

5.  מפתחת כלי מדידה והערכה.

6.  משקיעה במשאב האנושי.

7.  בעלת קוד אתי מפותח ביחסי העבודה.

8.  דמוקרטית.

9.  מכירה באחריותה.

10.  מנצלת באופן אפקטיבי את משאביה.

11.  חותרת לשיפור מתמיד של רמת השירות.

12.  מוערכת ונתפשת כמשמעותית על ידי תושביה.